NIEUW BESTUUR MTC D’N Blaospijp

Tijdens de algemene ledenvergadering van motortoerclub d’n Blaospijp zijn 2 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en een voltallig nieuw dagelijks bestuur benoemd. Het bestuur bestaat nu uit: Nico van Laarhoven (voorzitter), Jochem Korte (secretaris), Hans Haylaydenko (penningmeester), Mieke van Hastenberg en Bert Noten.

Motortoerclub d´n Blaospijp

Motortoerclub d´n Blaospijp bestaat sinds 21 februari 1992 en telt vandaag 60 leden. De meesten komen uiteraard uit Leende, maar er zijn ook buitendorpse leden. Het zijn grotendeels plezierrijders, daarnaast zijn  er ook echte kilometervreters bij. Zo kent de club ook leden die hun motor dagelijks gebruiken en leden die hun vakantie op de motor doorbrengen.

Voltallig nieuw dagelijks bestuur

Nico van Laarhoven is vrijdag 8 maart 2024 geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over van Franz Vermunt, zoals afgelopen jaar al bedacht. De rol van penningmeester gaat van Niek Liebregts naar Hans Haylaydenko. En Jochem Korte is tot het bestuur toegetreden in de functie van secretaris. Mieke van Hastenberg draagt deze functie graag over en blijft ter lering en vermaak nog wel minstens een jaar meedraaien als bestuurslid. Daarmee heeft M.T.C. d’n Blaospijp een 5-tallig bestuur met aan het hoofd een volledig nieuw dagelijks bestuur.

Vijf 25-jarige jubilarissen

Dit jaar kent de vereniging 5 jubilarissen: Cinth Jutten, Jacob van Hooff, Peer v an Lieshout, Wilhelmien Plasmans en Jos Snoeijen zijn 25 jaar lid van deze prachtige club. Zij krijgen tijdens de ALV of op een later moment een bierglas uitgereikt van de voorzitter. Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!